80 130 GK3 Arkitektur- og designhistorie 2

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset er obligatorisk for alle studenter i første semester, andre år

Emneinnhold

Kurset gir en innføring i arkitektur-, design- og kunsthistorie fra ca 1850 fram til i dag.

Forventet læringsutbytte

Kurset gir studentene oversikt over hovedverker, tendenser og perioder i arkitektur-, design- og kunsthistorien. Studentene skal kunne gjenkjenne verk og produkter fra ulike perioder og analysere arkitekturverk og designprodukter med hensyn på bruk, konstruksjon, materialer og historisk kontekst.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, studentpresentasjoner og gjennomganger.

Emneansvarlig

Mari Hvattum