60 302 Tema og konsepter i landskapsarkitekturen

Forkunnskapskrav

Kurset er obligatorisk for første året for studenter i master landskapsarkitektur. Det er åpent for andre studenter med bachelor.

Emneinnhold

Norsk landskapsarkitektur har I de siste årene produsert en rekke prosjekter med høy kvalitet I en voksende disiplin og profesjon. Hagekunstens og landskapsarkitekturens historie, med fokus på geografi, paradigmeskiftet, folkehelse, har landskapsarkitektur vokst til en viktig støttedisiplin til samtidsurbanismen.
Studentene vil bli introdusert gjennom mange aspekter av historisk og samtidig landskapsarkitektur, både innenlands og utenlands, samt hvordan teorier og metoder de siste årenes innflytelse på urbanismediskusjonen og realiserte prosjekter gjennom bedriftsbesøk og prosjektbesøk i Oslo.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal forstå hvordan økologiske og infrastrukurelle faktorer former og danner premiss for bylandskapet, samt å få en bred kunnskap om landskapsarkitekturens temaer og konsepter.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset inneholder bade forelesninger og ett seminar. Forelesninger vil fokusere på spesielle temaer i landskapsarkitekturen: analyser, prosjektutvikling, designprosess, blågrønn struktur og systemer, fra vei til gate osv.

Emneansvarlig

Rainer Stange