70 601 Interaksjonsdesign 2: Screens

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet. Studentene skal ha fullført “Interaction Design 1: Tangible Interactions”., eller ha tidligere relevant erfaring fra interaksjonsdesign

Anbefalte forkunnskaper

Screens’ er det andre kurset innen interaksjonsdesign etter “Interaction Design 1: Tangible Interactions”.
Studentene skal enten ha fullført dette kurset, eller har tidligere relevant erfaring fra interaksjonsdesign

Emneinnhold

Denne delen av interaksjonsdesign programmet fokuserer på den komplekse, ‘always online’ verden vi nå lever i, hvor utbredelsen og integreringen av skjermer er stadig økende (fra smartphones til dynamiske reklame- og storskjermer i det offentlige rom, til flerbruker og multitouch flater). Denne utviklingen byr på sofistikerte, komplekse, og ikke minst relevante utfordringer for design av skjermbaserte konsepter.

Kurset utforsker hvordan disse grensesnittene kan integreres i nettverk og i rom og miljø: informasjonen de kan inneholde, og hva de formidler, og hvordan vi som brukere, engasjeres og interagerer med dem.

Nye digitale teknologier og spesielt internett, har forandret måten vi produserer og konsumerer skjermbaserte medier. Internett er inne i en transformasjon hvor man beveger seg fra statiske og lukkede systemer til systemer hvor åpenhet, deling av informasjon, samarbeid og kreativitet er sentrale ingredienser. Oppblomstringen og spredningen av brukervennlige systemer for opptak, redigering og distribusjon av brukergenerert innhold, gjør at vi er på vei inn i en medievirkelighet der brukerens status endres fra passiv konsument til innholdsdeler og medprodusent gjennom nettbaserte sosiale nettverk.

Massive mengder med data og strukturer trenger å presenteres dynamisk, brukervennlig og enkelt tilgjengelig, for å få oversikt og til detaljert analyse.

Kurset søker å gi studentene kunnskap og erfaring med praktiske ferdigheter, designmetoder og verktøy for designtenkning. Dette for å gjøre studentene i stand til å behandle avanserte skjermbaserte designutfordringer, og engasjerende og effektive konsepter for sosiale medier.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal
- ha innsikt og forståelse for de fundamentale utfordringene knyttet til design av skjermbasert interaksjonsdesign, og bruke denne kunnskapen til å utforme engasjerende brukeropplevelser.
- forbedre sine skjermgrafiske, tekniske og produksjonsmessige ferdigheter
- kunne utforske mediakonvergens fra et nettbasert perspektiv, ved å benytte selvstendig refleksjon og en kritisk tilnærming til kursets tema
- kunne bruke verktøy og metoder for å prototype interaktive konsepter
- kunne kommunisere sine konsepter og ideer på en engasjerende og overbevisende måte
- forstå designerens rolle og muligheter i et teknologidrevet felt

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Screens’ er det andre kurset innen interaksjonsdesign, og er et overblikk over feltet design for skjermbasert interaksjon. Kurset består av en rekke moduler og workshops, som introduserer metoder, prosesser og verktøy some er spesifikt for skjermbasert design. Deretter følger det en større modul, hvor studentene vil utvikle utdypende prosjekter.

Disse første moduler og workshopper vil forsterke studentene forståelse for de fundamentale aspektene ved skjermbasert interaksjonsdesign, med et økende fokus på nettbaserte og sosiale omgivelser. Disse vil dekke praktiske og teoretiske aspekter gjennom en åpen tilnærming til kursets tema.

Studentene vil kunne jobbe alene, eller i grupper på to.

Hovedleveransene inkluderer:
• flere mindre leveranser fra workshopper og mindre moduler
• 1 større prosjekt
• avsluttende presentasjon

Emneansvarlig

Mosse Sjaastad, Jørn Knutsen, Marius Watz