70 141 GK4 Fysiske produkter og produksjonsmetoder

Forkunnskapskrav

Emnet er obigatorisk for 4. semester Master i design

Emneinnhold

Kurset fokuserer på design fysiske produkter, fra designbrief, via kreative og analytiske metoder til faktisk produksjon. De mest vanlige produksjonsmetodene blir dekket gjennom korte prosjekter spesielt tilrettelagt for de enkelte produksjonsmetodene.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studentene skal kunne anvende kjente tilvirkningsmetoder som sprøytestøping, ekstrudering, formblåsing, samt nyere produksjonsmetoder som additive manufacturing/3-d printing i reelle praktiske situasjoner

Ferdigheter
Studentene skal kunne anvende metoder som gigamapping, forecasting, backcasting, AICE, 3B analyse og merkevare bygging. Tidligere presenterte metoder og verktøy som skissing og bruk av CAD øves med høy intensivitet gjennom hele kurset.
Presentasjon teknikker som Petcha Kutcha øves gjennom kurset.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, korte prosjekter over en dag og lengre prosjekter over 3 uker. Individuelt arbeid og i grupper. Diverse workshops og datakurs.

Emneansvarlig

Steinar Killi, William Kempton

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Prosjekt 5 5

5 prosjekter skal leveres, presenteres og evalueres av eksterne sensorer. Karakter settes som et snitt av de fem prosjektene.

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosjektoppgave uke(r) A-F
Kommentar:

5 prosjekter skal leveres, presenteres og evalueres av eksterne sensorer. Karakter settes som et snitt av de fem prosjektene.

Læremidler

”Manufacturing processes for design professionals” by Rob Thornton. Interaction design litterature to be presented

RT, 2015-03-14