40 305 Integrert og assosiativ computational design i arkitektur

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunskaper i Rhino

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunskaper i digital tegning og visualisering

Emneinnhold

Fordypningskurset vil ta for seg assosiativ modellering i Rhino / Grasshopper, strukturell analyse i Karamba, virtuell virkelighet og Arduino basert teknologi.
Kurset er kun åpent for studenter ved RCAT / ACDL studio kurs.

Undervisningen vil være basert på et design prosjekt som fungerer som et redskap for å lære metoder, verktøy og ferdigheter.

Assosiativ modellerings komponenten introduserer nybegynnere til assosiative design og de som allerede kan Grasshopper til en serie av generative verktøy i programvaren.

Studentene vil bli introdusert til visualisering i utvidet- og virtuell virkelighet og til etablering av oppsett for datainnsamling i Arduino.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten ha fått kunnskap i assosiativ modellering og VR-visualisering og arbeide innenfor Arduino miljøet.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten ha ferdigheter i data-drevne computational design prosesser som integrerer assosiativ modellering, avansert visualisering og datainnsamling.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten ha kunnskap og ferdigheter knyttet til studiokurset.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

1. Forelesninger og workshops om utvalgte emner innen computational design
2. Veiledning på individuell og gruppebasis for bygging av ferdigheter
3. Workshop-økter som introduserer spesifikke temaer og ferdigheter

Merk: Alle instruksjoner er basert på aktiv deltakelse fra studentene og 90% frammøte.

Emneansvarlig

Søren S. Sørensen

BS, 2015-04-07