70 162 GK6 Design metodikk // Feltstudier

Forkunnskapskrav

Bestått 5. semester.

Emneinnhold

Vi introduserer feltstudier for designprosesser med spesielt fokus på forståelse av avanserte arbeidsplasser. Kurset bygger på resultater fra forskningsprosjektene UBC og ONSITE og innfører "Model for Design-Driven Field Research". Studentene vil lære hvordan man effektivt og forsvarlig kan tilegne seg og dokumentere kunnskap om bruk, brukere og brukssted ved å besøke arbeidsplasser i feltet. Det vil være fokus på hvordan man planlegger feltstudier, valg og bruk av metoder i praksis, analyse av data, dokumentasjon og deling av funn. Kurset vil i tillegg belyse feltstudienes rolle i en design prosess. Kurset legger vekt på å la studenten tilegne seg praktisk erfaring ved å gjennomføre et realistisk studie i løpet av kurset.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten vil forstå et sett av feltstudiemetoder fra designpraksis, human factors/ ergonomi og etnografi.

Ferdigheter
Studenten skal kunne planlegge, gjennomføre og rapportere innsikt fra feltstudier. Organisere data og kommunisere relevante data gjennom rapport, workshops og muntlig presentasjon.

Etter endt kurs skal studenten:
1. Forstå betydningen av og etiske dimensjoner av feltstudier for design.
2. Planlegge effektive feltstudier,.
3. Forstå de viktigste metodene for å gjennomføre feltstudier.
4. Organisere data fra feltstudier
5. Analyse av data
6. Skrive feltstudierapporter
7. Dele innsikt fra feltstudier med andre.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Prosjektet gjennomføres gjennom praktiske oppgave og teori. Den praktiske komponenten utføres sammen med bedrift.
Del 1. Introduksjon i feltstudier. Innføring i teori og praktiske erfaringer knyttet til feltstudier.
Del 2. Feltstudier i praksis. Planlegging og gjennomføring av en feltstudie knyttet til eget prosjekt.
Del 2. Feltstudier i design. Analysere, dokumentere og reflektere på feltdata for design.

Emneansvarlig

Kjetil Nordby

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Oppmøte til undervisning

Det er krav om fullt oppmøte i hele kursperioden.

Ekskursjoner

Kurset vil arrangere en felles feltstudie for klassen som kan innebære nattarbeid eller reise. Det er imidlertid ikke mulig å sette en fast dato for dette siden vi er nødt til å tilpasse oss studiestedet vi skal undersøke. De som ikke kan stille på dette vil få andre oppgaver som kan gjennomføres i studietiden.

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosjektoppgave Individuell Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Kurset krever levering av en feltstudie plan og en feltstudie rapport levert i henhold til kursets spesifikasjon. Det kreves også at man gjennomfører et feltstudie i praksis.