40 617 Posisjoner

Forkunnskapskrav

Bestått grundundervisning

Emneinnhold

Kurset tilbyr en artistisk forskningsbasert undervisning, med fokus på individuelle undersøkelser av relevante arkitektoniske temaer. Studenten oppfordres til å utvikle et individuell fysisk formspråk parallelt med en skriftlig refleksjon. Hensikten er å tilegne seg kunnskap om og håndtere romlige strukturer som et verktøy for å undersøke enhver arkitektonisk spørsmål.

Kurset vårsemesteret 2016 er det første av en serie på to. Vårens kurs vil fokusere på formale undersøkelser av relasjonene mellom de arkitektoniske kategoriene struktur, rom og materialer og det kontinuerlig skiftende hierarki mellom dem. Kurs to, høst 2016 har et tilsvarende innhold men vil i tillegg konfrontere prosjektet med en fysisk kontekst.

Posisjoner er et romlig begrep som indikerer bevegelse og endring av posisjon, noe som muliggjør en annet ståsted og synsvinkel. Det produserte materialet fra hver av oppgavens fire faser vil bli reflektert, diskutert og konkludert før materialet blir introdusert til ny informasjon som konfronterer og videreutvikler prosjektet.

Diskusjoner om:
Geometrisk organisering, det iboende potensialet i materialer, relasjoner mellom arkitektoniske enheter og deres egenskaper.
Arkitektur som et kulturelt instrument og arkitektur som autonom form.

Forventet læringsutbytte

Økt kunnskap/bevissthet om og ferdigheter i:
Forholdet mellom kategoriene struktur, material og rom
Experimentell arkitekturprosjektering
Arkitektur programmering
Visuell og skriftlig argumentasjon
Kjennskap til samtids kunst- og arkitekturteori, litteratur og filosofi

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset tilbyr en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og workshops som omhandler relevante prosjekter og teorier innom kunst, arkitektur, litteratur og filosofi. Studietur. Fire gjennomgåelser.

Studentene lærer å utvikle konsepter og deretter konkretisere idéene gjennom undersøkelser i romlige konstruksjoner, tegning, fotografi og tekst og på grunnlag av disse erfaringer bli i stand til å utvikle, reflektere og definere et eget ståsted relatert til faget.

Kurset samarbeider med Professor Anders Abrahams studio ved master-programmet ”Kunst og Arkitektur”, KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademi Skoler for Arkitektur, Design og Konservering)

Emneansvarlig

Lisbeth Funck

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Prosjekteringsoppgave 20 uker Semester oppgave
Workshops 2-5 dager
Skriftlige oppgaver