80 305 Arkitekturtraktater

Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning.

Emneinnhold

Kurset tilbyr et studium av arkitekturtraktaten fra antikken frem til opplysningstiden. Foruten å lese og forstå disse tidlige bygningsmanualene er hovedoppgaven å diskutere traktatenes innvirkning på – og oppfinnelse av – arkitektur som teori, som noe vi kan snakke om, systematisere, kritisere og teoretisere.

Bærebjelken i kurset er en kronologisk gjennomgang av noen av de viktigste traktatene (Vitruvius, Alberti, Serlio, Palladio, Fontana og Pozzo). Det innebærer i praksis en introduksjon til bøkenes oppbygging, retorikk og innflytelse, samt til de historiske, materielle, og konseptuelle betingelsene for at de ble produsert. Teknologi, sponsorvirksomhet, opphavsrett, antikkforståelse er noen av de temaene som vil bli tatt opp.

Forventet læringsutbytte

Ved gjennomført studium forventes det at studenten har ervervet en forståelse av arkitekturtraktater i et historisk forløp og kan oppvise en kritisk tilnærming til temaene de tar opp. Det forventes også at studenten skal kunne mestre noen av de litterære og visuelle virkemidlene anvendt i arkitekrurtraktatene, overført på problemstillinger i til dagens virkelighet.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset består av ukentlige seminarer bestående av presentasjon av tekster og diskusjon, samt forelesninger. Avsluttende oppgave består av skrive- og tegnearbeid.

Emneansvarlig

Victor Plathe Tschudi