40 616 Kroppens og Rommets Morfologi: Katarsis

Forkunnskapskrav

Det kreves bestått grtunnundervisning eller bachelor i arkitektur for å bli tatt opp til dette kurset

Anbefalte forkunnskaper

Høst 2015 fordypningskurset "ARCHITECTURE AND FILM; MORPHOLOGY OF BODY AND SPACE #X"

Emneinnhold

KROPPENS OG ROMMETS MORFOLOGI:
Kropp og Rom Morfologi er et forskningsbasert undervisningsprogram som tilbyr et nytt master studio i arkitekturprosjektering. Studioet har sitt opphav i den etablerte "Kroppens og Rommets Morfologi" fordypningskursserien om "Arkitektur og Film" og strever etter et kreativt åpent og individuelt dreven ny arkitektonisk innhold med en klar fokus på arkitektonisk rom og kropp og hvordan denne arkitekturen, forstått som morfologi, relaterer til natur/kultur/individet og samfunn.

Kurset vill undersøke autonome arkitektoniske fenomener og kondisjoner, skape bevissthet for hvordan vi som individider og som gruppe av individer relaterer til arkitektonisk rom og kropp og forsøke å finne en meningsløs meningsfylt nærhet i dette forholdet.

Semesteret starter med refleksjoner rund fortidens og samtidens sosiokulturelle forandringer, ser på forskjellig artistisk praksis og forsøker å identifisere og diskutere forandringer som har bestemt eller fortsatt bestemmer hvor lesning av arkitektonisk rom og kropp som et instrument til å influere vår levesett. Vi vill forholde oss kritiske til ideer, arbeide med elementære arkitektoniske egenskaper, skaffe oss opplevelser og overraskelser for så å videreutvikle disse til spesifikke arkitektoniske interesser mot en ny natur, kultur og arkitektur.

KATARSIS (vår 2016).
Studentene utvikler deres egne programmer i forhold til et sosialt konstrukt, et bygget autonomt konstrukt og en ønsket forbindelse til natur/miljø/omgivelsene. Tema for første studiokurset i Kroppens og Rommets Morfologi er KATARSIS; en inspirasjon mot å "forløse Det Nye Kollektiv som en befrielse fra sterke eller undertrykte emosjoner". Hvordan å frigjøre et behovsdreven følelsesladd ny kollektiv, eller hvordan forestille seg en arkitektur i respons av et slikt kollektiv, er utfordringen for dette semester. Kurset vil arbeidet med undertitler som "uttrykk, språk og det usigelige".

Egne forelesninger (kritiske lesninger) på tekster av: Goody & Watt og Olson (ideen om skrive/leseferdighet og analfabetisme); Lyotard (produksjon/forvaltning av kunnskap og autoriseringsproblemet); Benjamin et.al. (reproduksjon av kunst og ideen om kopi); Merleau-Ponty (kroppens problem); Scarry (smerte og det usigelige); Dind (den bevegete kroppen og språkets problem).

Litteraturliste skal være publisert online. I tillegg leses fra noveller og essays av bl.a. Barthes (Empire of Signs), Hustvedt (What I loved), Zeh (Spieltrieb), Sonntag (regarding the pain of others), Deligny (Maps and Wander Lines) og Berger (why looking at animals) etc.

Forventet læringsutbytte

Økt kunnskap/bevissthet om: Avansert, eksperimentell arkitektonisk prosjektering, prosessuell bearbeiding, utvikling av egen arbeidsmetode og
kritisk refleksjon på grunnlag av eget utviklet fysisk/visuell materiale. Studioet gjennomgår samtids kunst og arkitektur teori, litteratur og filosofi, og stresser arkitektonisk programmering og utvikling av en presis visuell og tekst basert argumentasjon mot en arkitektur.

Kurset konsentrer på fysiske modellarbeider og tilbyr et tett studio miljø med tre ukentlige forelesninger/film visninger om relevante prosjekter, ideer og teorier i kunst, arkitektur, litteratur og filosofi. Det gjennomføres fire offentlige gjennomganger før den endelige sensuren, en workshop/field-trip til Lista (Norge) og en studietur til Japan.

Studentene lærer seg hvordan å oppdage, utvinne og fremme arkitektoniske ideer fra en umiddelbar og impulsiv reaksjon (i form av fysiske modeller) på egen bevissthet rund sosiale behov og ønsker, samt å videreutvikle disse arkitektoniske oppdagelser i romlige konstruksjoner, tegninger, film/fotografi og tekst arbeider mot en arkitektur, natur og kultur.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Introduksjon til oppgaven - Individuell programmering - forelesninger og diskusjoner.
Prosjektering/modeller/tekst.
Studietur og en workshop.
Konkretisering.

Emneansvarlig

Rolf Gerstlauer

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Individuell oppgaveløsning 20 uke(r) Semesteroppgave
Eksamen 4 uke(r) 3 felles gjennomganger (alle er tilstedet), 1 individual gjennomgang og 1 sluttgjennomgang med utstilling vurdert av ekstern sensor.
Skriftlige oppgaver 3 program og en endelig tekst en tekst for hver gjennomgang (komplementært til fysiske modeller, tegninger, skisser, videos etc)
Forelesninger 90 minutter 90 minutter forelesning hver onsdag kl. 10:00 og fredag kl. 13:00. Tilleggs forelesninger er mulig på torsdager kl. 10:00.
Individuell veiledning 2 dager Ukentlig på torsdager etter lunsj og fredag på formiddagen.
Workshops 2 x 3 dager en workshop på tegning og en workshop på "voodling" (å droddle med video)

Læremidler

Anbefalt literatur (foreløpig)

Abraham, Anders (2009). A new nature: 9 architectural conditions between liquid and solid. Copenhagen, DK: Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture Publishers.

Arendt, Hannah (1998). The Human Condition. Chicago, IL: The University of Chicago Press.

Arendt, Hannah (1970). On Violence. Boston, MA: Houghton Mifflin Harcourt.

Barthes, Roland, & Heath, Stephen (1977). Image, music, text. London, UK: Fontana Press.

Barthes, Roland (1984). Camera Lucida: Reflections on Photography. London, UK: Fontana Paperbacks.

Benjamin, Walter (2006). On Hashish. Cambridge, MA: Belknap Press / Harvard University Press.

Benjamin, Walter (2008). The work of art in the age of its technological reproducibility, and Other Writings on Media. Cambridge, MA: Belknap Press / Harvard University Press.

Benjamin, Walter (2007). Walter Benjamin’s archive: Images, texts and Signs. Brooklyn, NY: Verso Books.

Berger, John (1992). About Looking. London, UK: Vintage.

Berger, John (1972). Why Look at Animals? London, UK: Penguin Books.

Berger, John; with Dibb, Mike; Blomberg, Sven; Fox, Chris and Hollis, Richard (1972). Ways of Seeing. London, UK: Penguin Books.

Deleuze, Gilles (2003). Francis Bacon: the logic of sensation. London, UK: Continuum.

Derrida, Jacques (1987). The truth in painting. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Flusser, Vilém (2000). Towards a Philosophy of Photography. London, UK: Reaktion Books.

Frampton, Kenneth (2002). Labour, work and architecture: collected essays on architecture and design. London, UK: Phaidon.

Godard, Jean-Luc, & Ishaghpour, Youssef (2005). How video made the history of cinema possible. In: Cinema: the archeology of film and the memory of a century. New York, NY: Bloomsbury Academic Publishing.

Hejduk, John (1995). Architectures in Love. Sketchbook Notes. New York, NY: Rizzoli International Publications, Inc.

Kittler, Friedrich (2009). Optical Media. Cambridge, UK: Polity.

Kittler, Friedrich & others (2000). ReMembering the Body: Body and Movement in the 20th Century. Ostfildern, DE: Hatje Cantz Publishers

Koestler, Arthur (1973). The Roots Of Coincidence. An Excursion Into Parapsychology. New York, NY: Vintage Books.

Koestler, Arthur (1990). The Act of Creation, a Study of the Conscious and Unconscious in Science and Art. London, UK: Penguin Books.

Koestler, Arthur (1968). The Ghost In The Machine: The Urge To Self-Destruction: A Psychological And Evolutionary Study Of Modern Man's Predicament. London, UK: Macmillan Publishers.

Kracauer, Siegfried (1997). Theory of Film: the Redemption of Physical Reality. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Merleau-Ponty, Maurice (2012). Phenomenology of Perception. New York, NY: Routledge.

Mumford, Lewis (1972). The transformations of man. New York, NY: Harper & Row.

Kolhaas, Rem & Obrist, Hans Ulrich (2011). Project Japan: Metabolism Talks. Köln, DE: Taschen.

Richter, Gerhard, & Friedel, H. (2006). Gerhard Richter: Atlas. London, UK: Thames & Hudson.

Krauss, Rosalind & Bois, Yve Alain (1997), Formless: A User’s guide. New York, NY: Zone Books.

Scarry, Elaine (1987). The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World. Oxford, UK: Oxford University Press.

Serres, Michel (2011). Malfeance: appropriation through pollution. Redwood, CA: Stanford University Press

Skinner, Burrhus Frederic (2005). Walden Two. Indianapolis, IN: Hacket Pub Co.

Sontag, Susan (2003). Regarding the Pain of Others. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux.

Sontag, Susan (1979). On Photography. London, UK: Penguin.

Stein, Edith (1989). On the Problem of Empathy. Washington, DC: ICS Publications.

Stein, Edith (2009). Potency and Act, studies toward a philosophy of being. Washington, DC: ICS Publications.

Stein, Edith (2002). Finite and Eternal Being: an Attempt at an Ascent to the Meaning of Being. Washington, DC: ICS Publications.

Vesely, Dalibor (2004). Architecture in the Age of Divided Representation. The Question of Creativity in the Shadow of Production. Cambridge, MA: The MIT Press.

Viola, Bill (1995). Reasons for knocking at an empty house: writings 1973- 1994. Cambridge, MA: The MIT Press.

 

 

Foreløpig. Modifiseres før semesterstart.