80 603 S P A – Studio for Potensiell Arkitektur

Forkunnskapskrav

Avsluttet grunnundervisning

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring med bygningsprosjektering

Emneinnhold

Studio for Potensiell Arkitektur har som hovedmål å frembringe prosjekter der det arbeides aktivt med rammene for utvikling av arkitektonisk form.

Semesteroppgave blir prosjektering av et retreat: et ikke religiøst, tidsbestemt oppholdssted for en gruppe på maks 15 gjester. Anlegget med støttefunksjoner skal utgjøre en form for samfunn der forholdet mellom individer og fellesskap blir viktig. Tomten for prosjektet skal ligge på en øy studenten selv velger. Øyen skal ha landskapelige kvaliteter, men kan ligge hvor som helst i verden.

Spesifisering og kartlegging av øyens kvaliteter, bygningens program og gjestenes behov blir en viktig del av oppstartsarbeidet. Georges Perecs(1) roman Livet bruksanvisning (Gyldendal 2001) vil stå sentralt i dette arbeidet der målet er å etablere den arkitektoniske fortellingen og definere virksomme (individuelle) premisser for prosjektutviklingen.

Videre skal det arkitektoniske prosjektet etableres og bearbeides: skrives, tegnes og bygges ut til det kan betraktes som fullført i en relevant målestokk.

(1) Forfatteren Georges Perec tilhørte OuLiPo kretsen ("Ouvroir de LittératurePotentielle"). Littérature potentielle defineres som «letingen etter nye strukturer og mønstre som forfattere kan bruke etter eget behag.»

Forventet læringsutbytte

Etter endt kurs skal studenten ha fått kunnskap om prosjekteringsmetodikk, programmering og bygningsprosjektering i landskap. Hun/han vil ha fått styrket sine ferdigheter innefor konseptutvikling og arkitekturrepresentasjon i form av tegning- illustrasjons- modell- og tekstarbeid. Ved gjennomført studium skal studenten ha fått erfaring med å etablere en arkitektonisk fortelling.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisningen vil foregå gjennom veiledning på salen, felles gjennomganger med inviterte kritikere, forelesninger og gruppesamtaler innenfor arkitektur, relatert litteratur og kunst. Det vil også bli ferdighetsrettede øvelser innenfor billedproduksjon med ekstern veileder. Studioet planlegger en ekskursjon til Sveits.

Emneansvarlig

Beate Hølmebakk

Rms, 2015-09-17