70 110 GK1 Introduksjon til design

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Grunnleggende design - Part 1 Design Basics er første del av grunnkurset i design. Dette er en øvelses- og praksisbasert kurs som gir en generell innføring i designfaget. Videre beskriver kurset de ulike verktøy og metoder som brukes i designpraksis. I tillegg omfatter kurset et integrert tegnekurs som fokuserer på metodisk og analytisk frihåndstegning. Grunnkurset fokuserer primært på designaspekter innen industridesign gjennom individuelle øvelser og en estetisk utforskning av to- og tredimensjonale uttrykk, herunder bruk av farger. Gjennom en rekke øvelser rettet mot ulike designprosesser vil studenten utforske ulike spesifikke problemstillinger gjennom individuelt arbeid med tegning og verkstedbasert modellbygging basert på ulike temaer og materialer, og praktisere visuelle kommunikasjonsevner i presentasjoner. Videre gis en introduksjon til visuell kommunikasjon gjennom praktiske øvelser.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten ha tilegnet seg kunnskap om relevante metoder og verktøy i industridesign. Videre skal studenten ha tilegnet seg kunnskap om anvendelse av ulike estetiske effekter i todimensjonale og tredimensjonale uttrykk.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten ha tilegnet seg evne til å praktisere basale ferdigheter som tegning, ergonomi, modellbygging, CAD, visuell kommunikasjon samt presentasjonsteknikk inkludert muntlig fremstillingsevne.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten ha tilegnet seg en grunnleggende estetisk bevissthet og en formal sensitivitet. Videre skal studenten ha tilegnet seg erfaring med bruk av ulike materialer gjennom utforskning av ulike materialers iboende egenskaper.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Estetikk; Gjennom øvelser og diskusjoner
Designmessig tilnærming; Gjennom forelesninger, diskusjoner og vurderinger
Verktøy og metoder; Gjennom innledende forelesninger og øvinger
Kommunikasjon; Forelesninger, øvinger og gjennomganger
Materialforståelse; Gjennom utforskning og eksperimentering
Ferdigheter; selvstendig arbeid i individuelle øvelser

Emneansvarlig

Kathinka Bene Hystad

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosjektoppgave Individuell Bestått / ikke bestått
Prosessvurdering underveis Individuell Bestått / ikke bestått

RT, 2015-03-14