80 144 GK4 Norsk Arkitekturhistorie

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Den norske arkitekturhistorien.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten ha fått en oversikt over holdninger og sentrale arkitekter i den norske arkitekturhistorien.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten ha lært å skrive et vitenskapelig essay med fotnoter og litteraturliste.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten være i stand til å presentere en arkitekt, en sak eller et arkitekturverk på en vitenskapelig måte i en historisk og arkitektonisk kontekst.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset består av: En rekke forelesninger om norsk arkitekturhistorie, litteraturoppgaver og en ukes ekskursjon i Norge.

Emneansvarlig

Kolbjørn Nybø

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Rapport(er)

Kurset består av forelesninger og diskusjoner om norsk arkitektur, byggeskikk og historie. Studentene skriver tre litteraturoppgaver i grupper som gjennomgås og diskuteres på tre litteraturseminarer. Sluttinnlevering er et individuelt essay.

Ekskursjoner

Kurset avsluttes med en ukes ekskursjon i Norge.

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Vurderingsmappe Individuell A-F
Kommentar:

Deltakelse på forelesninger, litteraturseminarer og ekskursjon, samt skriving av essay i grupper og innlevering av individuelt essay. Karakteren i faget baseres på en vurdering av alt arbeid + kvaliteten på essays.