80 144 GK4 Norsk Arkitekturhistorie

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Den norske arkitekturhistorien.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten ha fått en oversikt over holdninger og sentrale arkitekter i den norske arkitekturhistorien.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten ha lært å skrive et vitenskapelig essay med fotnoter og litteraturliste.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten være i stand til å presentere en arkitekt, en sak eller et arkitekturverk på en vitenskapelig måte i en historisk og arkitektonisk kontekst.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset består av: En rekke forelesninger om norsk arkitekturhistorie, litteraturoppgaver og en ukes ekskursjon i Norge.

Emneansvarlig

Kolbjørn Nesje Nybø

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Oppmøte til undervisning 10 7 Ja
Øvinger 3 3
Prosjekt 1 1

Individuell litteraturoppgave

Ekskursjoner 1 1

Ekskursjonen kan erstattes med en egen individuell litteraturoppgave som leveres ved kursets slutt.

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosjektoppgave Individuell uke(r) A-F 40
Prosjektoppgave Gruppe uke(r) A-F 30
Prosessvurdering underveis Individuell uke(r) A-F 30

Læremidler

Brekke, Nils Georg. Nordhagen, Per Jonas. Lexau. Siri Skjold. (2003) Norsk arkitekturhistorie. Fra steinalder og bronsesalder til 21. århundreDet Norske Samlaget Oslo.

Christensen, Arne Lie. (1995) Den norske byggeskikken : hus og bolig på landsbygda fra middelalder til vår egen tid. Oslo : Pax forlag.

Gunnarsjaa. Arne. (2006) Norges arkitekturhistorie. Abstrakt forlag a/s.

EFL, 2015-03-24