80 505 OCCAS-studio

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått grunnundervisning

Emneinnhold

Som del av forskningsprosjektet The Printed and the Built: Architecture and Public Debate in Modern Europe (2014–2017) tilbyr OCCAS et masterstudio i samarbeid med Kulturhistorisk Museum. Vi skal arbeide med to av de viktigste offentlige institusjonene som formidlet arkitektur til et stort publikum på 1800-tallet: den illustrerte pressen og museet. Med utgangspunkt i Oldsaksamlingen i Grosch’ universitet på Karl Johan og Historisk Museum i Henrik Bulls jugendstilbygning på Tullinløkka (1904) skal vi ransake et utall nydelige publikasjoner som beskriver ervervelser, samlingskultur, utstillingspraksis, utstillingsarkitektur og arkeologiske utgravninger i inn- og utland, det vil si de offentlige debattene omkring det som ble Historisk museums bygning og samling. Disse publikasjonene vil gi oss ny og unik innsikt i 1800-tallets nye massemedier og deres drøfting av arkitektur. Vi skal undersøke alle aspekter av denne publikasjonskulturen, fra typografi og billedbruk til debattenes internasjonale kontekst.

Parallelt med at vi gjør oss kjent med de historiske debattene rundt denne samlingen, skal studentene designe nye konsepter for de faste utstillingene i Kulturhistorisk museum. Med unntak av Sverre Fehns permanente utstilling av middelaldersamlingen (1979, skal alle galleriene i første etasje rearrangeres i nær fremtid, med helt nye utstillinger. Dette studio skal utvikle en rekke mulige utstillingskonsepter som skal presenteres for museets stab gjennom semesteret. Vi skal med andre ord arbeide nært på museets samlinger og utvikle mulige utstillingstekniske og kuratoriske løsninger for flere av salene. En komponent i studio er også studier av Fehns museumsarkitektur og kuratoriske avveininger, særlig av hans utstilling av middelaldergjenstander (inkludert utstillingen ”Middelalderkunst i Norge, Høvikodden, 1972 og Domkirkeodden på Hamar).

Dette forskningsbaserte studio tar opp maks. 10 dedikerte studenter med interesse for visuell kultur, utstillingskuratering, unike objekter og deres massemediale representasjoner.

Forventet læringsutbytte

Etter endt kurs skal studentene ha god innsikt i museum-, samlings- og utstillingshistorie, og overblikk over historiske og kontemporære debatter knyttet til kuratering og presentasjon av historiske samlinger, i inn og utland. I tillegg skal man beherske arkivarbeid og kunne behandle og presentere historiske funn, både tekster, bilder og gjenstander. Studentene få praktisk erfaring med utstillingsdesign, kuratering, modellbygging og ulike utstillingskonsepter, og forventes å beherske teoretisk tenkning, akademisk skriving, forskningshåndverk og grunnleggende forskningsteoretiske problemstillinger.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Prosjektering, forelesninger, leseseminarer, institusjons- og arkivbesøk, individuell forskning, akademisk skriving, modellbygging og utstillingsdesign.

Emneansvarlig

Mari Lending

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosessvurdering underveis Gruppe
Kommentar:

Jevnlige gjennomganger av historisk materiale og utstillingskonsept

Prosjektoppgave
Kommentar:

Jevnlig vurdering av utstillingskonsept

Rapport
Kommentar:

Vurdering av endelig katalogessay