40 614 SPACES II

Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning pluss ett smester på masternivå

Emneinnhold

Kurset består av forelesninger, litteraturstudier og søking etter relevant informasjon om de ulike byene. Individuelle oppgaver/alternativt gruppearbeid vil ha som mål å fremstille diagrammatiske analyser av bystruktur, klassifisering av byenes territorielle funksjoner og sammenlikning av endringsprosessene de ulike byene gjennomgår .

Studenten skal som en del av kurset gjennomføre studie av minimum en by og presentere sin tolkning og funn i en grafisk fremstilling. Arbeidet skal senere kunne inngå i en utstilling/publikasjon,

Forventet læringsutbytte

Selvstendig og fordomsfri tenkning og arbeid
-bevissthet om posisjoner I arkitektur
-bevissthet om eget arbeid og egen posisjon
-kritisk diskusjon om arkitektur og rom
-plausibel og uformell samtale om utviklingen fra ide til ferdig detaljert prosjekt
-representasjon av et prosjekt med renderinger, tegninger og modeller
-presis muntlig og skriftlig beskrivelse av arkitektur og rom

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

selvstendig individuelt arbeid
-regelmessige felles presentasjoner og diskusjoner
-regelmessige individuelle diskusjoner
-studiereise (2 uker)

Emneansvarlig

Raphael Zuber

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått