80 405 Radikalt bygningsvern

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Mens bygningsvern ofte er betraktet som tilbakeskuende, prøver dette kurset å belyse fagdisiplinens fremtidsvendte karakter. Kurset retter blikket mot overgangsperioder i bygningsvernets historie på jakt etter radikale betraktningsmåter og nye metoder for transformasjon av eksisterende arkitektur. Gjennom et studium av forholdet mellom skrevne manifester, tegningsteknikker og konserveringspraksiser, ønsker kurset å belyse hvordan skiftende politiske og kulturelle regimer påvirker arkitekturen og dens representasjonsformer. Kurset forfølger ulike vernepraksiser gjennom historien, fra den italiensk renessansen til nåtiden, flere av dem langt mer spekulative og fremtidsvendte enn dagens praksis. Fokuset rettes spesielt mot praksiser som, gjennom en kombinasjon av teori- og bygningsproduksjon, greide å frembringe nye representasjonsformer, metoder og teknikker.

Disposisjon

Uke 1: Instaurare: Restaurering som transformasjon i italiensk renessanse
Uke 2: Beaux-Arts: Prix-de-Rome-projeksjoner
Uke 3: Stilistisk restaurering: det som aldri eksisterte
Uke 4: Romantikken: ruinens kultus
Uke 5: Kritisk historie: nytte og unytte
Uke 6: Institusjonell autoritet: UNESCO og misnøye
Uke 7: Avant-Garde: Superstudio, Matta-Clark, Asher, Pettena
Uke 8: Typologi-abstraksjoner: Rowe, Rossi, Moneo
Uke 9: Opportunistisk gjenbruk: OMA, DSR, HdM
Uke 10: Eksperimentelt vern: definering av et nytt felt

Litteratur:
- David Karmon, The Ruin of the Eternal City
- Roberto Cassanelli, The Ruins of Ancient Rome: The Drawings of French Architects Who Won the Prix de Rome
- Eugene-Emmanuel Viollet-le-Duc, “Restoration”
- Ruskin, John, The Stones of Venice
- Ruskin, John, “The Lamp of Memory” in The Seven Lamps of Architecture
- Friedrich Nietzsche, "On the Utility and Liability of History for Life,"
- Georges Bataille, "The Obelisk"
- Lucia Allais, "International Style Heritage"
- Superstudio, “Salvages of Italian Historic Centers”
- Pamela Lee, Object to be Destroyed: The Work of Gordon Matta-Clark
- Anthony Vidler, "The Third Typology"
- Rem Koolhaas, “Cronocaos,”
- Elizabeth Diller and Ricardo Scofidio, "Morphing Lincoln Center"
- Jorge Otero-Pailos, “Creative Agents”

Forventet læringsutbytte

Ved fullført fordypningskurs skal studentene ha tilegnet seg en kritisk tilnærming til bygningsvernets historie og en bred forståelse for ulike vernepraksiser gjennom historien. Det forventes at studentene gjennom diskusjoner og skriftlige oppgaver skal lære seg å artikulere sine ideer og bygge overbevisende argumentasjonsrekker.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

De ukentlige seminarene vil bestå av forelesninger fra kursansvarlig og andre, diskusjoner av felles kurspensum og studentpresentasjoner. Studentene forventes å lese hele pensum og delta aktivt i diskusjonene.

Emneansvarlig

Professor Erik F. Langdalen

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått