40 404 Praktiske konsepter

Forkunnskapskrav

Det kreves bestått grunnundervisning

Emneinnhold

Konsepter spiller en del ulike roller i arkitektur, fra forklarende modeller som muliggjør teoretiske diskusjoner til tankeganger som geleider design. Dette kurset tar for seg den utførende siden ved å studere måten konsepter fungerer praktisk og produktivt som ledetråd i utvikling av nye objekter og rom. Fokuset rettes mot konseptenes produktivitet.

Kurset er delt i to. Første delen ser på fem praktiske konsepter gjennom ukentlig forelesninger med påfølgende designoppgaver. Den andre delen er en analyse foretatt av studentene om deres egen produksjon i de fem første ukene, med en skrevet og illustrert dokument som resultat.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten kunne anvende konsepter i designoppgaver.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten ha en reflektert holdning til egen prosess og evne til å beskrive det for andre.

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Øvinger 5 5 Ja
Rapport(er) 1 Ja

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Skriftlig eksamen Individuell 50
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Individuell Bestått / ikke bestått
Kommentar:

5 ukentlig designoppgaver