60 302 Tema og konsepter i landskapsarkitekturen

Forkunnskapskrav

Kurset er obligatorisk for første året for studenter i master landskapsarkitektur. Det er åpent for andre studenter med bachelor.

Emneinnhold

Norsk landskapsarkitektur kan de siste årene vise til en rekke interessant prosjekter i en voksende disiplin og profesjon. Fagets metoder tar utgangspunkt i blant annet geografien, fagets lange historie, paradigmeskifter, som har bl.a. inspirert urbanismefagets senere praksis.
Kurset gir et innblikk i og en oversikt over viktige temaer og elementer i landskapsarkitekturens og urbanismens praksis, gjennom bedriftsbesøk, praktiserende fagfolk og gjennom besøk på byggeplasser og nyanlegg i Oslo.

Forventet læringsutbytte

Etter endt kurs skal studenten forstå hvordan økologiske og infrastrukturelle faktorer former byen, og få innsikt i noen av landskapsarkitekturens elementer og metoder.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset inneholder 7 forelesninger med forelesere fra instituttet og 3 forelesninger med eksterne skandinaviske landskapsarkitekter, samt 1 avsluttende seminar. Forelesninger vil fokusere på spesielle temaer i landskapsarkitekturen: gatetrær, parker, gater, plasser, vann, skinner, hagekunstens historie, samtidslandskapsarkitektur osv.

7 forelesninger tirsdag formiddag 9:00-11:00 fra august til oktober:
• Forelesning 1: 23.8. Rainer Stange: «Water is the logic of the landscape»-
• Forelesning 2: 30.8. Jeppe Aalgaard Andersen: «City Paving»
• Forelesning 3: 6.9. Alf Haukeland: «St. Olavs Hospital»
• Forelesning 4: 13.9. Rainer Stange: «Urban Trees»
• Forelesning 5: 20.9 Jeppe Aalgaard Andersen: «It’s all about Water»
• Forelesning 6: 27.9 Alf Haukeland: «Tendencies in Landscape Architecture»
• Forelesning 7: 4.10 Rainer Stange: «Rails»
3 forelesninger torsdag kveld 18:00-20:00 med temaet: skandinavisk landskapsarkitektur

Forelesning : 13.10. Thorbjörn Andersson, Sweco, «Works”.

Forelesning: 27.10. Rikke Juul Gram, Schønherr, «Works».

Forelesning: 10.11. Inge Dahlman, Landskapsfabrikken, «Works».

Emneansvarlig

Rainer Stange

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Se arbeidsformer og læringsaktiviteter