80 130N GK3 Arkitektur- og designhistorie 2

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset er obligatorisk for alle studenter i første semester, andre år.

Emneinnhold

Kurset gir en innføring i arkitektur-, design- og kunsthistorie fra ca 1850 fram til i dag.

Forventet læringsutbytte

Kurset gir studentene oversikt over hovedverker, tendenser og perioder i arkitektur-, design- og kunsthistorien. Studentene skal kunne gjenkjenne verk og produkter fra ulike perioder og analysere arkitekturverk og designprodukter med hensyn på bruk, konstruksjon, materialer og historisk kontekst.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, studentpresentasjoner og gjennomganger.

Emneansvarlig

Professor Mari Hvattum

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Skriftlig eksamen A-F

Læremidler

PENSUM

Richard Ingersoll og Spiro Kostof, World Architecture: A Cross-Cultural History, Oxford: Oxford University Press 2012 (utdrag)

 

David Raizman, History of modern design. London: Laurence King 2010.

 

I tillegg vil det bli lagt ut relevante enkelttekster på Moodle

 

 

STØTTELITTERATUR

Adrian Forty, Objects of desire: Design and Society since 1750, London: Thames and Hudson 1992

 

Fredrik Wildhagen og Leena Mannila, Formgitt i Norge. Oslo: Unipub 2012