60 509 Nytt badeanlegg på Tøyen

Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning (bachelor)

Emneinnhold

Tema for kurset er prosjektering av et komplekst bygg. Det skal prosjekteres et nytt riksanlegg for svømming på Tøyen. Kurset tar utgangspunkt i et konkret og aktuelt prosjekt i Oslo.

Det nye badeanlegget på Tøyen vil være sammensatt. Det skal inneholde både svømmebasseng for internasjonale konkurranser, "badeland" og spa-avdeling. I tilknytning til bygningen skal det være et utendørs badeanlegg. Oppgaven vil være å omsette et stort og sammensatt program til et arkitektonisk konsept, og å videreutvikle dette til konkret arkitektur. Oppgaven stiller problemstillinger på flere plan: valg at lokalisering innenfor Tøyenparken, relasjon mellom bygg og landskap, relasjon mellom bygg og urban struktur, relasjon ute – inne, relasjon mellom badets ulike deler, funksjon / publikumslogistikk, strukturering av et sammensatt byggeprogram, bygningsfysikk, statikk, tektonikk og tolkning av bad som bygningstype.

Som grunnlag for prosjekteringen skal det innledningsvis gjennomføres analyser av tomt og program, samt en undersøkelse av badeanlegg som arkitektonisk type.

Forventet læringsutbytte

Målet er å kunne prosjektere en større kompleks oppgave. Studentene skal øve egne ferdigheter i utvikling av prosjekter. Det er målsetting om å utvikle bevissthet rundt prosess og av egne arkitektoniske valg. Sammenheng mellom ide og arkitektonisk løsning vil bli vektlagt. Studentene skal videre få innblikk i kompleksiteten i en stor konkret byggeoppgave.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Det vil være et studiokurs med få studenter. Oppgavene skal løses ved individuelt prosjektarbeid. Undervisning vil være oppfølging på tegnesal og fellesgjennomganger.

Deloppgave 1: Analyse av tomt. Fellesgjennomgang. Det skal bygges en felles terrengmodell 1:500.

Deloppgave 2: Analyse av romprogram, gjennomgang av referanseprosjekter. Strukturering av program, og analyse av funksjonelle sammenhenger. Diagrammer og enkle visualiseringer av areal. Fellesgjennomgang.

Deloppgave 3: Utvikling av prosjekt. Diagrammer, skisser, modellstudier, konkretisering av materialitet og konstruksjoner, plan, snitt og fasader. Delinnleveringer med fellesgjennomganger.

Deloppgave 4: Presentasjon. Situasjonsplan 1:500, plan, snitt og fasader 1:200, detaljsnitt 1:20. Modell 1:500, samt modellstudier i valgfri målestokk. Kort skriftlig redegjørelse. Sluttgjennomgang.

Det planlegges ekskursjon, dette er ikke endelig bestemt. København eller Østerrike/Sveits er aktuelt.

Presentasjoner skal være som presise tegninger på papir (blyant eller digitale tegninger) og fysiske modeller, i tillegg til håndskisser og diagrammer i tidlig fase.

Emneansvarlig

Knut Longva

Supplerende opplysninger

Øvrige lærekrefter:
Christin Johannessen

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Vurdering av levert materiale og presentasjon til deloppgaver. Sluttgjennomgang vil bli tillagt størst vekt.