80 110 GK1 Introduksjon til arkitektur

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Obligatorisk for 1.semester Master i arkitektur
Tilhørende kurs:GK1EXP Examen Philosophicumm (10 sp)

Emneinnhold

Kurset starter 20. 08. og fortsetter frem til 12.12.
GK1 er en introduksjon til profesjonsstudiene ved AHO, kurset er organisert omkring prosjektarbeid og utgør hoveddelen av første semester.
Studentene arbeider i to arkitektstudioer, men undervisning og oppgavestilling er i stor grad felles for de to studioene. Oppgavene vil problematisere og fokusere på ulike temaer som er relevante for å introdusere og gi erfaring med forskjellige faglige arbeidsmetoder, begreper og verktøy. Det er lagt opp til individuelt arbeid så vel som gruppearbeid. Lærerkreftene består av tre halvtids stillinger på hvert studio. I tillegg til studioarbeidet gis det opplæring i:
Bruk av skolens tre-, stål- og plastverksteder
Analytisk frihåndstegning
Digitale tegne- og formidlingsprogrammer

Forventet læringsutbytte

Kurset gir kunnskap som danner grunnlag for videre studier.
Etter endt kurs skal studentene ha:
Innblikk i og erfaring med arkitektfagets arbeidsmetoder, tilnærmingsmåter og kommunikasjonsformer
Kunnskap om to- og tredimensjonal visualisering i forbindelse med idéutvikling og prosjektformidling
Erfaring med å redegjøre skriftlig og muntlig for faglig innhold
Kjennskap til skolens verksteder
Erfaring med frihåndstegning som analytisk verktøy
Grunnleggende kunnskap om dataassistert konstruksjon

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisningen foregår først og fremst i form av ukentlig veiledning, gjennomgang av prosjektarbeidet, forelesninger, seminarer og workshops. Kontakten mellom lærere og studenter foregår på tomannshånd, i grupper eller i plenum. Felles gjennomganger der studentene legger eget arbeid frem for diskusjon i plenum utgjør en viktig del av undervisningen.Felles utenlandsekskursjon tidlig i semesteret.
Kurset benytter den digitale læringsplattformen Moodle til intern komunikasjon av semesterets innhold og planer.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Christine Petersen, Universitetslektor Anna Røtnes

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosessvurdering underveis Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Tilstedeværelse og studieaktivitet vil være del av vurderingsgrunnlaget

Semesteroppgave Bestått / ikke bestått
Vurderingsmappe Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Portfolio fra hele året vurderes i vårsemesteret

Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Deltakelse og faglig utvikling når det gjelder dataundervisning og frihåndstegning vil være del av vurderingsgrunnlaget

Læremidler

 

(2000). Treverk. Oslo, Arkitekturforl.

           

(2008). Constructing architecture: materials processes structures : a handbook. Basel, Birkhauser.

           

(2014). Fundamentals: 14th International Architecture Exhibition. Venezia, Marsilio.

           

Andersson, R. (2003). Vår tids redsel for alvor. Oslo, Spartacus.

           

Bachelard, G. (1969). The poetics of space. Boston, Mass, Beacon Press.

           

Barovier, M. (2013). Carlo Scarpa: Venini 1932-1947. Milano, Skira.

           

Mann, T, (1989). Death in Venice.

           

Brodskij, I. (1993). Vannmerke: en bok om Venezia. Oslo, Aventura.

                   

Bugge, G. (1990). Stav og laft i Norge: Early wooden architecture in Norway. Oslo, Norsk arkitekturforl.

           

Calvino, I. (1974). Invisible cities. New York, Harcourt Brace Jovanovich.

           

Engel, H. (1964). The Japanese house: a tradition for comtemporary architecture. Rutland, Vt, Charles E. Tuttle.

           

Fehn, S. (2008). Arkitekt Sverre Fehn: intuisjon, refleksjon, konstruksjon. Oslo, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

           

Kahn, L. I. (1998). Louis I. Kahn: conversations with students. Houston, Tex, Rice University School of Architecture.

           

McCarter, R. (2013). Carlo Scarpa. London, Phaidon

 

Murphy, R. (1990). Carlo Scarpa and the Castelvecchio. London, Butterworth Architecture

 

Norberg-Schulz, C. (1967). Intensjoner i arkitekturen. Oslo, Universitetsforlaget.

           

Pallasmaa, J. (2005). The eyes of the skin: architecture and the senses. Chichester, Wiley.

           

Perec, G. (1997). Species of spaces and other pieces. London, Penguin Books.

           

Thau, C. (2010). Arkitekturen som tidsmaskine. København, Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag.

           

Zumthor, P. (2006). Thinking architecture. Basel, Birkhäuser.