70 503 Tjenestedesign 1 (SD)

Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning ved AHO eller tilsvarende relevant utdaning fra annen institusjon

Anbefalte forkunnskaper

Fulført Bachelor eller tilsvarende i design eller designrelatert fag. Arkitektstudenter er velkommen. Undervisningen foregår i stor grad på engelsk.

Emneinnhold

Tjenester og tjenestedesign. Facilitering, co-design. Tjenestedesign i bedriftskontekst. Visualisering og kommunikasjon.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;

Etter endt kurs skal studenten:
1. Kunne beskrive forskjellen mellom produkter og tjenester og hva det betyr å designe tjenester
2. Kunne anvende AT-ONE (metode for tjeneste innovasjon) til å gjennomføre en workshopserie i et prosjekt
3. Visualisere
4. Kunne delta aktivt i, og drive frem, tjenesteutvikling i et prosjektteam
5. Kunne beskrive hvordan design kan påvirke strategisk tenkning i en bedrift
6. Kunne delta med profesjonalitet i samarbeid med en prosjektpartner og prosjektteam

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten; kunne sette seg inn i en problemstilling, planlegge arbeidsprosessen og gjennom tverrfaglig samarbeid arbeide frem konsepter for en forbedret eller ny tjeneste. Studenten skal kunne bruke visualisering for å kommunisere ideer og konsepter.
Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som et profesjonelt løp, der studentene danner servicedesign firmaer og samarbeider med en eller flere bedriftspartnere. Det arbeides i team gjennom hele semesteret. Studentene forholder seg til bedriftene på en profesjonell måte og projektene kjøres etter et realistisk tempo. Dette gir stor læring i profesjonalitet, samtidig som det gis en god og realistisk innføring i servicedesign. Det er et stort arbeidstempo i prosjektet og studentene må delta aktivt gjennom hele semesteret.
Semesteret deles opp i tre deler:
Del 1: Introduksjon til tjenester og tjenestedesign. Opplæring i fasiliteringsteknikker, introduksjon til AT-ONE prosessen, samt en presentasjon og utdyping av designbriefen som mottas av samarbeidsbedriften. Studentene danner service design firmaer for å samarbeide med bedriften på en profesjonell måte.
Del 2: Bedriftssamarbeid og AT-ONE workshops. Det gjennomføres AT-ONE servicedesign workshops sammen med bedriften/bedriftene. Disse workshops fasiliteres av AHO studenter og bedriften deltar.
Del 3: Utvikling og 'evidencing' av konsepter. Her skal det utvikles 1-3 konsepter som legges frem for samarbeidsbedriften.

Emneansvarlig

Natalia Agudelo