40 700 Prediplom arkitektur

Prerequisites

Kun 10. semester

Learning outcomes

Ved gjennomført studium skal studenten forstå hvordan legge opp til et forskbart spørsmål og hvordan organisere et romprogram.

Working and learning activities

Utarbeidelse av relevante spørsmål og diskusjon av disse i plenum.

Professor in charge

Instituttleder Thomas McQuillan

Mandatory work requirements

Work requirements Number Number of approved Mandatory presence Comment
Oral examination 5 5 Ja
Other - specify in comments 5 5 Ja

Skriftlig oppgver

Assessment

Assessment Date Duration Grade scale Oral examination
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Individual Pass / Fail
Comment:

Skriftlig oppgaver