70 140 GK4 Produksjonsteknologi

Forkunnskapskrav

Gjennomført kurset materialteknologi eller tilsvarende

Emneinnhold

Kurset dekker de viktigste produksjonsmetodene for masseproduksjon av fysiske produkter. Kurset er et supplement til studiokurset "GK4 Metoder og teknologi i design prosessen", men dekker også de metodene som ikke blir øvet i dette kurset. Produksjonsmetodene som dekkes er; Sprøytestøping, formblåsing, rotasjonsstøping, ekstrudering, Additive Manufacturing, smiing og støping av metaller.

Forventet læringsutbytte

Ved endt kurs skal studenten kjenne til og benytte følgende produksjonsprosesser for fremstilling av fysiske produkter:
Sprøytestøping, metallstøping, formblåsing, rotasjonsstøping.
Plastisk forming av metaller
Additive manufacturing

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger sterkt knyttet opp til prosjektene som går pararellt

Emneansvarlig

Steinar Killi

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Skriftlig eksamen 4 timer A-F