70 131 GK3 Mekanikk

Forkunnskapskrav

Gjennomført kurset materialteknologi eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

Ungdomskole mattematikk

Emneinnhold

Kurset mekanikk gir en innføring i statikk og fasthetslære, gejnnom forelesninger og øvinger introduseres begreper og løsningsmetoder. Kurset skal først og fremst gi innsikt i typisk engineering arbeid, men også kunne foreta enkle overslag på statiske modeller.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Kurset har fokus på verktøy og metoder; likevektsprinsippet, superposisjonsprinsippet, formfaktorer og digitale beregningsmetoder, FEM

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten; kunne definere problemstillinger, føre en diskusjon med en ingeniør om mulige løsninger, samt foreta enkle beregninger selv

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset består av ukentlige forelesninger og et øvingsopplegg bestående av 6 øvelser. Det gis karakter på øvingene som teller 25% av sluttkarakteren. Alt arbeid er individuelt

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Steinar Killi

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt A-F
Kommentar:

Kurset består av ukentlige forelesninger og et øvingsopplegg bestående av 6 øvelser. Det gis karakter på øvingene som teller 25% av sluttkarakteren. Alt arbeid er individuelt