80 403 Arkitektur er rom; rom er arkitektur

Forkunnskapskrav

Stiftelse nivå.

Emneinnhold

Rom er et fundamentalt begrep i arkitekturen, så vel som et omfattende alibi. Det finnes ingen enighet om hva ”rom” betegner. For Peter Eisenman omfatter det feltet innkretset av arkitektoniske elementer, for Rem Koolhaas er rom modernismens mest mystifiserende aspekt. Rom er med andre ord mangefasettert. Rom kan forstås fysisk og objektivt, men også kulturelt og virtuelt. Det favner ikke bare mange dimensjoner og parallelle arkitekturer, men også et mangfold av konseptualiseringer. Gjennom 1900-tallet har rom preget både produksjonen og fortolkningen av den bygde verden. Begrepets popularitet i arkitekturen demonstrerer dets grunnleggende, men også diffuse og fleksible kvaliteter.

Dette seminaret skal studere forestillinger om rom utfoldet i sentrale arkitekturteoretiske og filosofiske tekster. Vi skal undersøke en voksende interesse for romlighetens effekter snarere enn rom som fysiske, materielle manifestasjoner, og med vekt på arkitektur som utfordrer funksjon og stillstand. Urbane erfaringer, produksjon av romlige kontekster, filosofiske og økologiske spørsmål knyttet til globalisering, og fremveksten av nye virtuelle rom for informasjonsflommer antyder at rom er i ferd med å anta karakter av handling; en dynamisk bevegelse som både er del av arkitekturen og en måte å forstå, se og bebo verden på.

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført kurs vil studentene være fortrolige med en rekke ulike rom-oppfatninger i arkitekturen. Målet er å kunne anvende denne innsikten kritisk, innenfor og utenfor arkitekturens tradisjonelle grenser. Kurset presenterer en rekke ’rom-tenkere’ av stor relevans for samtidsarkitekturen.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset organiseres med en ukentlig forelesning, en studentpresentasjon av forholdet mellom ulike rombegreper og utvalgte bygninger (merket ¤ i bibliografien) og diskusjon i seminaret.

Presentasjoner
I tillegg til de ukentlige seminarene vil studentene (individuelt eller i grupper) arbeide med en case study. Temaer og grupper bestemmes i begynnelsen av seminaret.

Essay
Hver student leverer et essay, med utgangspunkt i tekstene vi diskuterer. Essayet skal være 3000 ord, med fotnoter, bibliografi og illustrasjoner.
Generell bibliografi:
Borden, Iain, and Katerina Rüedi. The Dissertation: an Architecture Student’s Handbook. London: Architectural Press, 2005.

Veiledning
Studentene avtaler veiledning med Christian Parreno for å diskutere tema for essayet, og for råd underveis.

Emneansvarlig

Stipendiat Christian Parreno

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Prosjekt 1 Ja

Essay

Muntlig fremlegg 1 Ja

I tillegg til deltakelse i klasssen

Veiledningssamtaler 1 Ja

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Deltakelse i klassen: 15%
Presentasjon: 15%
Essay: 60%
Ekstern kritikk av essay: 10%

Læremidler

Generell bibliografi

Berman, Marshall. “Introduction.” In All That Is Solid Melts Into Air: the Experience of Modernity. London: Verso, 1982.

Crang, Mike, and Nigel Thrift, eds. “Introduction.” In Thinking Space. London: Routledge, 2000.

Franck, Karen A., and Bianca Lepori. “From the Body.” In Architecture From the Inside Out: From the Body, the Senses, the Site, and the Community. Chichester: Wiley Academy, 2007.

Forty, Adrian. “Space.” In Words and Buildings. A Vocabulary of Modern Architecture. London: Thames & Hudson, 2000.

Pile, Steve. The Body and the City. Psychoanalysis, Space and Subjectivity. London: Routledge, 1996.

Schirmbeck, Egon, Till Boettger and Christian Hanke, Christian. Architecture and Space: Design Concepts in the 20th Century. Berlin: DOM publishers, 2012.

Spesifikk bibliografi

Benjamin, Andrew. “Introduction.” In Architectural Philosophy. London: The Athlone Press, 2000.

Castells, Manuel. “An Introduction to the Information Age.” In The Blackwell City Reader. Edited by Gary Bridge and Sophie Watson. Oxford: Blackwell, 1998.

Debord, Guy. “Theory of the Dérive”. Accessed 25 April 2014. http://www.bopsecrets.org/SI/2.derive.htm

Giedion, Sigfried. “The New Space Conception: Space-Time” and “The Research into Space: Cubism.” In Space, Time and Architecture. Cambridge: Harvard University Press, 1969.

Habermas, Jürgen. “Social Structures of the Public Sphere.” In The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge: MIT Press, 1989.

Heidegger, Martin. "Part Two." Chapter 6, §67-71. In The Fundamental Concepts of Metaphysics. Bloomington: University Indiana Press, 1995.

Heidegger, Martin. “The Thing.” In Poetry, Language, Thought. New York: Harper Perennial, 2001.

Kierkegaard, Søren. “Equilibrium between the Aesthetic and the Ethical in the Development of Personality.” In Either/Or. London: Penguin Classics, 1992.

Koolhaas, Rem. “The Generic City.” In S, M, L, XL. New York: Monacelli Press, 1995.

Lefebvre, Henri. “Notes on the New Town.” In Introduction to Modernity: Twelve Preludes. London: Verso, 1995.

Margulies, Ivonne. Nothing Happens: Chantal Akerman’s Hyperrealist Everyday. Durham: Duke University Press, 1996.

¤ Ytterligere referanser vil bli gitt for hver uke.