80 302 Norske tektoniske trebyggingstradisjoner

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Første del av kurset består av forelesninger om og drøftinger av ulike trebyggingsteknikker og konstruksjonstyper.

Paralellt med dette bygger studentene modeller av konstruksjonsprinsipper, og skriver en vitenskapelig essay om et relevant tema.
Kursets litteratur og drøftinger danner et viktig grunnlag for både artikkel og modellstudier.
Oppgavene skal leveres før fordypningsuken, og presenteres og diskuteres i plenum. 

Fordypningsuken er svært intensiv og viktig på dette kurset. Da bygger vi et bindingsverksbygg i full scala.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten kunne;
- identifisere trebygningene i forhold til en relevant kulturell og teknisk kontekst.

- forklare bygningenes oppbygging og håndverksteknikker.

- anvende sin kunnskap ved å delta i bygging av et bindingsverksbygg i full scala. 

- skrive et kort vitenskapelig essay med litteraturhenvisninger, om et relevant tema.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og diskusjoner
Modellstudier.
Skrivíng av et vitenskapelig essay.
Workshop - Bygging av bindingsverksbygg i full scala.

Emneansvarlig

Amanuensis Kolbjørn N. Nybø

Læremidler

Schjeldrup, Helge og Nils Georg Brekke. Hus på vestkysten gjennom 4000 år. Bergen/Stavanger 1997

ISBN 82-90052-53-7

Storsletten, Ola. En arv i tre : de norske stavkirkene. hovedfotograf Yasuo Sakuma. Oslo : Aschehoug, c1993. 

ISBN:82-03-22006-1