80 501 Arkitektur på utstilling

Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning - opptak til masternivå

Anbefalte forkunnskaper

Dette studiokurset er for alle med interesse for arkitekturdebatt, arkitekturhistorie, skriving, lesing, modellbygging og utstillingsdesign.

Emneinnhold

"Arkitektur på utstilling" er et forskningsbasert studiokurs organisert i samarbeid med Oslo Centre for Critical Architectural Studies (OCCAS) og Nasjonalmuseet, avdeling for arkitektur. Kurset studerer forholdet mellom arkitektur og offentlig debatt og ser spesielt på arkitektkonkurransen som massemedium. Fra stortingskonkurransen i 1856 til konkurransen om nytt Munch-museum i 2009, har arkitektkonkurranser stadig satt i gang forrykende debatter om identitet, selvuttrykk, kunst og modernitet, og har vært avgjørende faktorer i arkitektur- og byutviklingen. Gjennom studier av noen utvalgte konkurranser undersøker dette kurset arkitektkonkurransen som medium for offentlig forhandling og debatt.

Kurset skal resultere i en utstilling bygget og designet av studentene, samt en antologi med studentskrevne tekster. Gjennom litteratur- og arkivstudier, modellbygging, utstillingskuratering og essayskriving setter kurset seg fore å undersøke forholdet mellom offentlig debatt og arkitektur i det moderne Norge. Kurset er knyttet til OCCAS’ nye forskningsprosjekt "The Printed and the Built. Architecture and Public Debate in Modern Europe."

Forventet læringsutbytte

Studentene skal kuratere en utstilling på AHO, deler av hvilke skal stilles ut på Arkitekturmuseet i 2015. De skal også skrive essays til en antologi. Gjennom dette arbeidet vil studentene få praktisk erfaring med utstillingsdesign og modellbygging og kjennskap til ulike strategier og konsepter for å stille ut arkitektur. De vil få øving i teoretisk tenkning og akademisk skriving, inkludert arkivforskning og andre humanistiske forskningstradisjoner. Kurset er sånn sett en liten forskerutdanning som introduserer studentene for forskningshåndverket og grunnleggende forskningsteoretiske problemstillinger.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Prosjektering, forelesninger, leseseminarer, institusjons- og arkivbesøk, individuell forskning, akademisk skriving, modellbygging og utstillingsdesign.

Emneansvarlig

Professor Mari Hvattum

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Prosjekt
Workshops
Annet - spesifiser i kommentarfeltet

Akademisk essayskriving

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosjektoppgave Bestått / ikke bestått
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Essayoppgave

Læremidler

Elser, Oliver and Peter Cachola Schmal (eds.) The Architectural Model: Tool, Fetish, Small UtopiaFrankfurt: Deutsches Architekturmuseum, 2012.

Habermas, Jürgen Borgerlig offentlighet: dens fremvekst og forfall (utdrag), Oslo:Gyldendal 1991.

Lending, Mari og Mari Hvattum, Vor Tids Fordringer: norske arkitekturdebatter 1818-1919, Oslo: Pax 2012.

Lipstadt, Hélène (red.), The Experimental Tradition. Essays on Competitions in Architecture, NY: Princeton Architectural Press 1989.