70 600 Industridesign 2 (ID): Protohype

Forkunnskapskrav

Fullført grunnundervisning ved AHO eller tilsvarende relevant utdanning (bachelor).
Ferdigheter i 3D modellering

Emneinnhold

ProtoHype skal utvikle studentenes evne til å delta som en selvstendig designer basert på en kreativ, estetisk og designmessig tilnærming i mer avanserte design- og innovasjonsprosesser. Kurset bygger på teorier som ser innovasjonsprosesser som en dynamisk samhandling mellom forskjellige aktører med forskjellige ferdigheter, tankesett og bakgrunn. Kurset protoHype fokuserer spesielt på aktiv bruk av ulike former for fysiske og digitale prototyper som hjelpemiddel i innovasjonsprosessen. Bruk av avansert 3D modellering, video og andre ulike former for prototyping er derfor sentralt i kurset. Evne til å reflektere og diskutere disse emnene gjennomføres i en teoridel med forelesninger og seminarier. I en praksisdel skal studentene utvikle nye idéer for produkter frem til produktkonsepter i samarbeid med eksterne aktører, som p.t. tematisk bli funnet i to områder; (i) Medtech og (ii) Bærekraft og / eller Utviklingsarbeid. Medtech tema drives i samarbeid med bedriftene i nettverket Oslo Medtech og Bærekraft i samarbeid med forskningsprosjektet C-san-Futures som Institutt for Design (IDE) driver sammen med design avdelingen på Cape Peninsula University of Technology (CPUT) i Kapstaden, Sør-Afrika.

Forventet læringsutbytte

DESIGNMESSIG TILNÆRMING: Gi studenten en mer avansert kunnskap om hvordan en designmessig tilnærming kan forstås, og deretter bli brukt i samhandling med andre tradisjoner.

ESTETIKK: Gi en mer reflektert og kritisk forståelse av begrepet estetikk.

BÆREKRAFT: Gi ny kunnskap om hvordan vår design og levemåte påvirker levekårene på en global skala.

ETIKK: Gi en mer reflektert generell etisk kompetanse.

KULTUR OG SAMFUNNSFORSTÅELSE: Gi en større forståelse og generell kunnskap om det globale kulturelle mangfold.

PROCESS, VERKTØY OG METODER: Utvikle studentens evne til å ta frem prosess drevne prototyper og gi ny kunnskap innen f.eks. video-sketching. Gi studenten mulighet til å øve at selvstendig drive et profesjonelt designprosjekt.

KOMMUNIKASJON: Gi generell kompetanse og ferdigheter til å kommunisere effektivt på en profesjonell måte.

MATERIAL OG TEKNOLOGI FORSTÅELSE: Gi generell kompetanse til å ta til seg, utvikle og kritisk vurdere nye materialer og teknologier.

FORSKNING: Gi kunnskap om forskning innen HighTech og Klima og gi en generell kompetanse til å forholde seg til disse områdene på en kreativ og designmessig måte.

INTERNATIONALISERING: Gi en økt kunnskap om forskjellige globale perspektiver og mulighet til å reflektere over internasjonal solidaritet og samhandling.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

DESIGNMESSIG TILNÆRMING: Gjennom prosjektarbeid sammen med eksterne bedrifter, forelesning og i en reflekterende intern dialog.

ESTETIKK: Studenten gis mulighet til å utvikle sine egne estetiske ferdigheter gjennom at de får tilbakemelding fra miljøer som ofte kan ha svært forskjellige estetiske preferanser (i dette tilfellet medisinsk teknologi og afrikansk kultur).

BÆREKRAFT: Gjennom forelesning og valg av temaet bærekraft og utvikling på det afrikanske kontinentet gis mange tilfellen til diskusjon og refleksjon.

ETIKK: Prosjektrelaterte diskusjoner. Temaer som bærekraft, utvikling på det afrikanske kontinentet og medisinsk teknologi, gir mange tilfellen da man må ta etiske hensyn.

KULTUR OG SAMFUNNSFORSTÅELSE: Gjennom forelesning og prosjektrelaterte diskusjoner understøttet av kursets utvalgte afrikanske tema.

PROCESS, VERKTØY OG METODER: Gjennom forelesning og prosjektrelaterte diskusjoner. Video skissering gis en mer fundamental overhaling i den første delen hvor korte forelesninger blandes med korte praktiske øvelser. Selvstendig prosjektarbeid øves i samarbeid med de eksterne partnerne kombinert med intern veiledning.

KOMMUNIKASJON: Forelesing, delgjennomganger og en "pitch" studentene skal gi de eksterne partnerne.

MATERIAL OG TEKNOLOGI FORSTÅELSE: Gjennom selvstendig prosjektarbeid og samhandling med de eksterne partnerne.

FORSKNING: Gjennom forelesning og prosjektarbeid. Temaene er i tillegg tilknyttet forskningsprosjektet C-SAN-Futures og de inngående MedTech bedriftene som vanligvis er forskingstunge High- og MedTech bedrifter.

INTERNATIONALISERING: Gjennom samhandling med design avdelingen på Cape Peninsula University of Technology (CPUT) i Kapstaden, Sør-Afrika.

Emneansvarlig

Professor Håkan Edeholt

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Se arbeidsformer og læringsaktiviteter