70 110 GK1 Grunnkurs Design - Del 1

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Grunnkurs design - del 1, Design basics er første del av grunnkurset i design. Dette er et øvings- og praksisbasert grunnkurs som gir en generell introduksjon til designfaget. Kurset innholder bl.a. en introduksjon om profesjonsorientering, videre beskriver kurset ulike verktøy og metoder som anvendes i faget. I tillegg vil grunnkurset inneholde et integrert tegnekurs som øver metodisk og analytisk frihåndstegning. Grunnkurset fokuserer primært på de formgivningsmessige sidene av industridesignfaget, gjennom individuell formgivning og en estetisk utforsking i to- og tredimensjonale uttrykk, inkludert bruk av farge. Gjennom en serie øvingsoppgaver ordnet etter ulike formgivningsprosesser, skal studenten utforske ulike gitte problemstillinger gjennom individuelt arbeid med tegning og verkstedbasert modellbygging basert på ulike temaer og materialer, samt øve visuell formidlingevne i presentasjoner.

Forventet læringsutbytte

Estetikk; Utvikle studentens estetiske bevissthet og formale sensitivitet, samt gi studenten erfaring fra kunnskap om og anvendelse av ulike estetiske virkemidler i todimensjonale og tredimensjonale uttrykk.
Designmessig tilnærming; Gi studenten kunnskap om ulike designmessige arbeidsformer og metoder innen industridesign.
Verktøy og metoder; Utvikle studentens ferdigheter innen designprosesser, tegning, ergonomi, modellbygging og CAD.
Kommunikasjon; Gi studenten ferdigheter innen visuell kommunikasjon og presentasjonsteknikk.
Materialforståelse; Gi studenten erfaring med bruk av ulike materialer gjennom utforskning av ulike materialers iboende kvaliteter.
Ferdigheter; Gi studenten mulighet til å øve sentrale ferdigheter som tegning, modellbygging, CAD, visuell kommunikasjon samt muntlig presentasjonsevne.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Estetikk; Gjennom øvelser og diskusjon
Designmessig tilnærming; Gjennom forelesninger, diskusjon og gjennomganger
Verktøy og metoder; Gjennom introduksjonsforelesninger og øvinger
Kommunikasjon; Forelesninger, øvinger og gjennomganger
Materialforståelse; Gjennom utforsking og eksperimentering
Ferdigheter; Selvstendig arbeid

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Harald Skulberg

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Forberedelseskurs til verkstedkurs samt verkstedkurs inkl. leveranse vurderes separat og skal være bestått. Inngår i samlet semesterevaluering.

Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Øvingsoppgave 2D flatekomposisjon inkl. leveranse vurderes separat og skal være bestått. Inngår i samlet semesterevaluering.

Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Designoppgave Form og uttrykk inkl. leveranse vurderes separat og skal være bestått. Inngår i samlet semesterevaluering.

Læremidler

Obligatorisk litteratur

Akner-Koler, C. (1994). Three-dimensional visual analysis. Stockholm, Department of Industrial Design, University College of Arts, Crafts and Design.  

Farstad, P. (2008). Industridesign. Oslo, Universitetsforlaget.

Tjalve, E. (2003). Systematic design of industrial products. Lyngby, Institute for product development

 

Støttelitteratur

Baxter, M. (1995). Product design: a practical guide to systematic methods of new product development. London, Chapman & Hall.

Carl liu design book (1991), China Youth Publishing House.

Eissen, K. (2007). Sketching: drawing techniques for product designers. Amsterdam, BIS Publishers.

GRIP økodesign: en veileder i miljøeffektiv produktutvikling : for industridesignere og andre produktutviklere (2003) . Oslo, GRIP

Lerdahl, E. (2007). Slagkraft: håndbok i idéutvikling. Oslo, Gyldendal akademisk.

Monö, R. (1997). Design for product understanding: the aesthetics of design from a semiotic approach. Stockholm, Liber.

Olofsson, E. (2005). Design sketching. Umeå, KEEOS

Powell, D. (1994). Presentation techniques: a guide to drawing and presenting design ideas. Boston, Little, Brown and Co.

Shimizu, Y. (1990). Creative marker techniques: in combination with mixed media. Tokyo, Graphic-Sha