70 120 GK2 Design - del 2

Forkunnskapskrav

Bestått Grunnkurs Design - Del 1

Emneinnhold

Grunnkurs design - del 2, Design basics er andre del av grunnkurset i design. Dette kurset viderefører introduksjonen til industridesign som designfag, samt orienterer studenten om de øvrige fordypningsretningene interaksjonsdesign, servicedesign og systemorientert design. Kurset bygger på de verktøy og metoder som ble presentert og øvet i del 1 av grunnkurset. Kurset inneholder et integrert tegnekurs som øver metodisk og analytisk frihåndstegning. Grunnkurset fokuserer primært på de formgivnings-messige sidene av industridesignfaget, gjennom individuell formgivning og en estetisk utforsking i to- og tredimensjonale uttrykk. Gjennom et lengre designprosjekt skal studenten få erfaring med å gjennomføre en designprosess i ulike faser frem mot et ferdig utviklet produkt som presenteres gjennom bruk av visuelle kommunikasjons-hjelpemidler i en endelig sluttpresentasjon.

Forventet læringsutbytte

Estetikk; Videreutvikle studentens estetiske bevissthet og formale sensitivitet, samt gi studenten erfaring fra kunnskap om og anvendelse av ulike estetiske virkemidler i todimensjonale og tredimensjonale uttrykk.
Designmessig tilnærming; Gi studenten kunnskap om ulike designmessige arbeidsformer og metoder innen industridesign i et lengre designprosjekt, samt kunnskap om interaksjonsdesign, tjenestedesign og systemorientert design.
Verktøy og metoder; Videreutvikle studentens ferdigheter innen designmetoder, bruk av relevante designverktøy i designprosesser, tegning, ergonomi, modellbygging og CAD.
Kommunikasjon; Videreutvikle studentens ferdigheter innen visuell kommunikasjon og presentasjonsteknikk, samt forberede portfolio.
Materialforståelse; Videreutvikle studentens erfaring med bruk av ulike materialer gjennom utforskning av ulike materialers iboende kvaliteter.
Ferdigheter; Gi studenten mulighet til å øve sentrale ferdigheter som tegning, modellbygging, CAD, visuell kommunikasjon samt muntlig presentasjonsevne i et lengre designprosjekt.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Estetikk; Gjennom øvelser og diskusjon
Designmessig tilnærming; Gjennom forelesninger, diskusjon og gjennomganger
Verktøy og metoder; Gjennom introduksjonsforelesninger og øvinger
Kommunikasjon; Forelesninger, øvinger og gjennomganger
Materialforståelse; Gjennom utforsking og eksperimentering
Ferdigheter; Selvstendig arbeid

Emneansvarlig

Kathinka Bene Hystad

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Øvingskurs og designoppgaver som inngår i semesteret vurderes separat. Vurdering av øvingskurs og designoppgaver som inngår i semesteret er grunnlag for samlet semesterevaluering.

Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt

RT, 2015-03-14